Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Termen scadent pentru plata taxei de telefonie mobila


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta operatorilor de telefonie mobila ca termenul scadent pentru plata taxei anuale pentru fiecare statie de telefonie mobila aferenta semestrului doi se împlineste la data de 30 septembrie 2011. 

 
Pentru neplata la termen a taxei de telefonie mobila se platesc majorari de întarziere conform actelor normative în vigoare. Nivelul majorarii de întarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate în termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, începand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
 
Plata taxei de telefonie mobila se poate efectua la ghiseele institutiei, la oficiile postale din localitate, la ghiseele bancii Garanti sau pe Internet prin intermediul cardului bancar accesand site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea „Plata electronica” .