Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

30 septembrie 2011, ultimul termen scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice din Constanta ca ultimul termen scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale se implineste la data de 30 septembrie 2011. 

 
Pentru a evita plata majorarilor de intarziere, SPIT recomanda contribuabililor sa achite la termen impozitele si/sau taxele datorate pentru: cldiri, teren, habitat, mijloace de transport, garaje, telefonie mobila si pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice in Constanta. 
 
Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
 
Plata impozitelor si taxelor locale se poate efectua la ghiseele institutiei, la oficiile postale din localitate, la ghiseele bancii Garanti sau pe Internet prin intermediul cardului bancar accesand site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea „Plata electronica”, prin O.P. sau mandat postal.
 
Datele de identificare ale contului de Trezorerie precum si codul IBAN, pentru plata cu O.P. sau prin mandat postal se gasesc pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro.