Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Dosare de urmarire pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca neachitarea impozitelor si taxelor locale la termenele scadente conduce la declansarea procedurii de urmarire si executare silita.  

 
Amintim persoanelor fizice si juridice ca anul fiscal este impartit in doua semestre, cu scadente la 31 martie si 30 septembrie. 
 
Procedura de urmarire si executare silita incepe cu emiterea somatiilor pentru impozitele si taxele locale neachitate la data scadenta si inceteaza in momentul achitarii sumei datorate in interiorul termenului de 15 zile de la comunicarea somatiei.    
 
in situatia in care debitul specificat in somatie nu este achitat in termenul sus-amintit, procedura de urmarire si executare silita este continuata prin urmatoarele masuri: infiintarea popririlor pe venituri asupra disponibilitatilor banesti sau prin sechestrarea bunurilor apartinând debitorului. 
 
Plata sumelor din dosarele de urmarire si executare silita se poate efectua la toate ghiseele institutiei.