Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Transferul auto se solicita in 30 de zile de la schimbarea domiciliului sau sediului societatii


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta informeaza contribuabilii, proprietari de mijloace de transport, ca in cazul schimbarii domiciliului sau a sediului au obligatia sa declare la ghiseele unice ale institutiei data modificarii si noua adresa in vederea  efectuarii transferului auto.

 
in conformitate cu prevederile art. 264 alin (4) din Codul fiscal, transferul mijlocului de transport se solicita in termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenita si se efectueaza in baza urmatoarelor documente:
persoane fizice – formularul tipizat privind cererea de transfer auto, copie a actului de identitate cu noua adresa de domiciliu si copie a cartii de identitate a masinii;
persoane juridice – cerere privind transferul, copie a hotararii AGA in care este mentionata schimbarea sediului social, inregistrarea de mentiuni de la Registrul Comertului, noul certificat de inmatriculare a societatii, imputernicirea si copia dupa actul de identitate pentru persoana care se prezinta la ghiseu in numele societatii. 
 
Scaderea de la plata impozitului se va efectua cu data de intai a lunii in care a intervenit modificarea, urmand ca impunerea sa se stabileasca cu incepere de la aceeasi data la noua adresa.
 
Depunerea peste termen sau nedepunerea declaratiilor privind transferul mijloacelor de transport in termenul prevazut de lege constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda.