Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Ordinea de stingere a obligatiilor fiscale, modificata de la 1 octombrie


Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca incepand cu data de 01.10.2011, ordinea de stingere a creantelor fiscale s-a modificat in conformitate cu O.G. nr. 29/31.08.2011 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.
 
Potrivit noilor reglementari legale, in cazul in care un contribuabil datoreaza obligatii fiscale fata de bugetul local, iar suma platita nu acopera integral sumele datorate, din platile efectuate se sting in primul rand obligatiile fiscale principale in ordinea vechimii si apoi accesoriile (majorarile acumulate) in ordinea vechimii.