Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Termenul de valabilitate al certificatelor de atestare fiscala


 In conformitate cu prevederile actelor normative in vigoare, certificatele de atestare fiscala au termene de valabilitate diferite in functie de scopul pentru care sunt eliberate, astfel:

– pentru instrainarea bunurilor mobile sau imobile, certificatul de atestare fiscala este valabil in luna emiterii,
– pentru alt scop decat instrainarea, daca se emite intre 1 si 25 ale lunii este valabil toata luna in curs, iar daca este eliberat dupa data de 25 ale lunii este valabil pana in ultima zi a lunii urmatoare,
– certificatele fiscale pentru dezbaterea masei succesorale sunt valabile pana la incheierea procedurii succesorale.
Actele de transfer ale dreptului de proprietate asupra imobilelor, terenurilor sau mijloacelor de transport trebuie sa fie insotite de certificatul de atestare fiscala care sa dovedeasca ca obligatiile bugetare datorate, inclusiv sumele reprezentand amenzi existente in evidenta organului fiscal, au fost achitate. 
Actele prin care se instraineaza cladiri, terenuri, respectiv mijloace de transport fara a fi insotite de certificatul de atestare fiscala eliberat in acest scop de catre Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta pentru bunurile aflate in raza teritorial administrativa a municipiului sunt nule de drept.