Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Dotarea constructiilor cu instalatii de incalzire se declara la SPIT


 Proprietarii constructiilor de locuit care, pe parcursul unui an fiscal, monteaza centrale termice proprii au obligatia legala de a depune, in termen de 30 de zile de la data semnarii procesului verbal de instalare, la ghiseele Serviciului Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta, declaratii de impunere rectificative. 

 
Aceasta obligativitate revine doar acelor proprietari de case si vile care, pana la data dotarii imobilului cu instalatii de incalzire, beneficiau de celelalte trei tipuri de utilitati, respectiv apa, canalizare si electricitate.
 
Mentionam ca, depasirea termenului legal pentru depunerea declaratiei fiscale se sanctioneaza cu amenda de la 60 lei la 240 lei, cu posibilitatea achitarii a jumatate din minim, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor. 
 
Pe langa sanctiunea amintita, contribuabilul va suporta si contravaloarea impozitului recalculat pentru toata perioada in care cladirea a fost dotata cu cele patru tipuri de utilitati precum si majorarile de intarziere aplicate sumei restante.  
 
Declaratiile fiscale rectificative si documentele doveditoare pot fi remise agentiilor fiscale prin scrisori recomandate, in termenul legal de 30 de zile, calculat pana la data postei. Formularul tipizat si adresa agentiei fiscale se gaseste pe site-ul institutiei: www.spit-ct.ro.