Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

31 ianuarie 2012, ultima zi pentru plata in termenul legal a taxei pentru vehiculele lente


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice ca 31 ianuarie 2012 este ultima zi pentru plata in termenul legal a taxei pentru vehiculele lente existente in patrimoniul acestora la data de 1 ianuarie 2012.

 Neachitarea impozitelor taxei pentru vehiculele lente la termenul scadent conduce la aplicarea majorarilor de intarziere de 2% calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna.

 In conformitate cu prevederile H.C.L.M. nr. 145/2011 privind impozitele si taxele locale pentru anul 2012, taxa pentru oricare tip de vehicul lent (buldozer pe pneuri, autoexcavator, freza rutiera etc.) este in suma fixa de 40 lei/an/vehicul.

 Plata obligatiei mentionate anterior poate fi efectuata la ghiseele institutiei, la toate oficiile postale din Constanta, la agentiile bancii Garanti Bank sau la agentiile bancii Transilvania (in baza instiintarii de plata), ori virata in contul RO87TREZ23121180250XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, beneficiar Primaria Municipiului Constanta, cod fiscal 4785631. Pe O.P. se vor face urmatoarele mentiuni:  „vehicule lente“ si „persoana fizica“/„persoana juridica“.

Pentru vehiculele lente dobandite dupa data de 1 ianuarie 2012, taxa se datoreaza incepand cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a dobandit vehiculul lent, proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului fiscal respectiv, se declara si se achita in cel mult 30 de zile calendaristice de la data dobandirii.