Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Cota de impozit de 20% din valoarea de inventar pentru cladirile turistice neutilizate


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza contribuabilii ca pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic, cota de impozit este de 20% aplicabila la valoarea de inventar a acesteia.
 
Sunt exceptate structurile care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate, daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire, in cazul carora cota de impozitare este de 1,5%.
 
Modificarea cotei de impozit pentru cladiriile nereevaluate ale persoanelor juridice este prevazuta de H.C.L.M. nr. 304/2011 privind modificarea si completarea H.C.L.M. nr. 145/2011 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2012 tinand cont de prevederile O.G. nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Codului Fiscal.