Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Chiriasii imobilelor de la stat datoreaza taxa pe cladiri si teren


Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca, incepand cu data de 1 februarie 2012, persoanele fizice sau juridice care utilizeaza imobilele aflate in proprietatea statului sau a unitatii administrativ teritoriale (ex. chiriasii RAEDPP), in baza unui contract de inchiriere, concesiune, administrare sau dare in folosinta, datoreaza taxa pentru cladirea utilizata si terenul aferent acesteia.

Potrivit H.G. nr. 50/2012 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, in vederea stabilirii taxei datorate, persoanele fizice sau juridice care au incheiate contracte de inchiriere, concesiune, administrare sau folosinta, ce au ca obiect imobilele ce fac parte din categoria sus-mentionata, au obligatia sa se prezinte, in cel mai scurt timp posibil, la ghiseele unice ale institutiei in vederea depunerii declaratiilor pentru stabilirea taxei pe cladiri si terenul aferent.

Precizam ca, declaratiile de impunere vor fi depuse de toti utilizatorii imobilelor aflate in proprietatea statului sau unitatilor administrativ teritoriale chiar daca acestia beneficiaza de reducere sau de scutire la plata taxei pe cladiri si/sau teren.

De asemenea, utilizatorul are obligatia sa anunte la organul fiscal competent, in termen de 30 de zile, prevazut de lege, orice modificare intervenita in contractul de inchiriere, concesiune, administrare sau folosinta.