Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

2 aprilie 2012, ultima zi pentru plata impozitelor cu bonificatie


Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta informeaza contribuabilii ca termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente primului semestru se implineste la data de 31 martie 2012.
 
Avand in vedere faptul ca, ultima zi de plata se sfarseste intr-o zi nelucratoare cand serviciul este suspendat, termenul scadent se prelungeste pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare. In consecinta, termenul scadent aferent primului semestru va fi prelungit pana la data de 2 aprilie a.c..
 
Contribuabilii care achita integral obligatiile datorate bugetului local pentru intreg anul 2012, pana la data 02 aprilie a.c. inclusiv, beneficiaza de bonificatia de 10% acordata persoanelor fizice si de 5% acordata persoanelor juridice, la impozitul pe cladiri, teren si mijloacele de transport.
 
Pentru a evita plata majorarilor de intarziere, SPIT recomanda contribuabililor sa achite la termen impozitele si/sau taxele datorate pentru: cladiri, teren, habitat, mijloace de transport, garaje, telefonie mobila si pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice in Constanta.
 
Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
 
SPIT aminteste ca, platile se pot efectua la toate ghiseele unice ale institutiei, la oficiile postale din localitate, la agentiile Garanti Bank si Transilvania. De asemenea, sumele de plata de pana in 50 de lei, aferente fiecarui tip de impozit/taxa se platesc integral pana la primul termen scadent.