Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Utilizatorii imobilelor de la stat nu beneficiaza de scutire


 Persoanele fizice sau juridice care utilizeaza imobilele aflate in proprietatea publica sau privata a statului sau a unitatii administrativ teritoriale (ex. chiriasii RAEDPP), in baza unui contract de inchiriere, concesiune, administrare sau dare in folosinta nu beneficiaza de scutire la taxa pentru cladirea utilizata si terenul aferent acesteia.
 
In conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, facilitatile fiscale sunt acordate doar pentru cladirile si terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice, scutirea sau reducerea aplicandu-se, in cazul persoanelor fizice, cladirii si terenului aferent de la adresa de domiciliu.
 
Amintim ca, in conformitate cu prevederile H.G. nr. 50/2012 pentru modificarea si completarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, persoanele fizice si juridice care au incheiate contracte de inchiriere, concesiune, administrare sau folosinta pentru imobilele aflate in proprietatea statului datoreaza taxa pe cladiri si terenul aferent.