Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Termen scadent – plata taxei pentru spatii verzi in statiunea Mamaia


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta (SPIT) aduce la cunostinta detinatorilor spatiilor de cazare si proprietarilor de locuinte situate in statiunea Mamaia ca termenul de plata a taxei pentru spatii verzi se implineste la data de 15 iulie 2012.
 
Avand in vedere faptul ca, ultima zi de plata se sfarseste intr-o zi nelucratoare cand serviciul este suspendat, termenul scadent se prelungeste pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare, respectiv pana luni, 16 iulie 2012. 
 
Dupa aceasta data, vor fi aplicate majorari de intarziere de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, ce vor fi calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
 
In vederea stabilirii cuantumului taxei datorate, persoanele fizice si juridice care detin in proprietate sau folosinta spatii de cazare in statiunea Mamaia vor depune la ghiseele agentiilor fiscale, pana la data de 16 iulie 2012, declaratia de impunere impreuna cu certificatul de clasificare privitor la numarul de locuri de cazare eliberat de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
  
Daca spatiul de cazare este administrat de catre o alta persoana decat proprietarul, in baza unui contract de inchiriere, leasing, asociere in participatiune, locatie de gestiune etc., obligatia declararii si a platii taxei revine celui ce administreaza in mod concret facilitatea de cazare.
 
In cazul spatiilor de locuit, declaratia se depune o singura data, la dobandirea imobilului respectiv.
 
Informatii suplimentare cu privire la taxa pentru spatii verzi in statiunea Mamaia se gasesc pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro.