Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Certificatele de atestare fiscala utilizate in luna in care sunt emise


Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa aduce la cunoştinţa contribuabililor că, începând cu data de 19 iulie 2012, certificatele de atestare fiscală sunt valabile pe perioada lunii în care sunt emise, indiferent de data la care au fost solicitate.

 

Reglementarea legală este prevăzută de Legea nr. 126/2012 privind aprobarea O.G. nr. 29/2011 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

 

Exceptate de la aceste prevederi sunt certificatele de atestare fiscală emise pentru dezbaterea masei succesorale care îşi păstrează termenul de valabilitate până la încheierea procedurii succesorale.

 

Precizăm că, la data intrării în vigoare a modificărilor Codului de procedură fiscală, a fost eliminată prevederea prin care certificatele de atestare fiscală emise după data de 25 ale lunii erau valabile până în ultima zi a lunii următoare.