Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Schimbarea adresei de domiciliu din CI/BI se anunta la SPIT


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta contribuabililor – persoane fizice ca, in termen de 30 de zile de la schimbarea adresei de domiciliu din buletin sau din cartea de identitate, au obligatia sa depuna declaratia speciala rectificativa si/sau sa solicite transferul mijlocului de transport la noua adresa.
 
In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, in cazul detinerii a doua sau mai multe cladiri in afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul majorat se determina in functie de ordinea in care proprietatile au fost dobandite, asa cum rezulta din documentele ce atesta calitatea de proprietar.
 
De asemenea, orice persoana care detine mijloace de transport si isi schimba domiciliul are obligatia de a solicita tranferul mijlocului de transport, in termen de 30 zile inclusiv, de la modificarea survenita.
 
Nedepunerea sau depunerea peste termen a declaratiei fiscale privind schimbarea domiciliului, declararea respectiv instrainarea bunurilor supuse impozitarii se sanctioneaza cu amenda in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.