Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Impozitul pe spectacole se plateste lunar pana la data de 15 a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca persoanele fizice sau juridice care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive sau orice alta activitate distractiva, cu caracter permanent sau ocazional, datoreaza impozitul pe spectacole.
 
Acest tip de impozit se plateste, la bugetele locale, lunar, pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul, organizatorii avand obligatia ca pana la aceeasi data sa depuna si formularul privind „Declaratie/decont de impunere privind activitatile artistice si distractive de videoteca/discoteca“ sau „Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole“, la care se vor anexa, cartea de identitate a delegatului/imputernicitului in original si copie si delegatia/imputernicirea in original si copie.
 
Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor, iar pentru activitatile artistice si distractive care au loc intr-o videoteca sau discoteca, pe baza suprafetei incintei in care se desfasoara spectacolul.
 
Suma primita din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor nu cuprinde sumele platite pentru spectacolele organizate in scopuri caritabile.
 
Nedepunerea sau depunerea peste termen a declaratiilor se sanctioneaza cu amenda contraventionala.