Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Termen scadent pentru plata taxei de liniste pentru Constanta


 Serviciul Public de Impozite si Taxe aduce la cunostinta persoanelor fizice si juridice din Constanta ca termenul scadent pentru plata taxei privind cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice in Constanta, aferenta semestrului al–II-lea, se implineste la data de 30 septembrie 2012.
 
Avand in vedere faptul ca, ultima zi de plata se sfarseste intr-o zi nelucratoare cand serviciul este suspendat, termenul scadent se prelungeste pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare. In consecinta, termenul scadent aferent semestrului al–II-lea va fi prelungit pana la data de 1 octombrie a.c..
 
Taxa constituie obligatia contribuabililor persoane juridice si fizice autorizate care desfasoara activitati economice pe raza municipiului Constanta, cu exceptia celor care au in administrare complexuri hoteliere. Acestia datoreaza taxa doar pentru suprafetele destinate activitatilor de alimentatie publica si spatiilor comerciale.
 
Pentru neplata la termen a taxei pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice se platesc majorari de intarziere conform actelor normative in vigoare. Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
 
Plata taxei se poate efectua la ghiseele institutiei, la oficiile postale din localitate, la ghiseele bancii Garanti sau pe Internet prin intermediul cardului bancar accesand site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea „Plata electronica”