Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Termen scadent pentru plata taxei de telefonie mobila


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta operatorilor de telefonie mobila ca termenul scadent pentru plata taxei anuale pentru fiecare statie de telefonie mobila, aferent semestrului al-II-lea se implineste la data de 30 septembrie 2012.
 
Avand in vedere faptul ca, ultima zi de plata se sfarseste intr-o zi nelucratoare cand serviciul este suspendat, termenul scadent se prelungeste pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare. In consecinta, termenul scadent aferent semestrului al–II-lea va fi prelungit pana la data de 1 octombrie a.c..
 
Pentru neplata la termen a taxei de telefonie mobila se platesc majorari de intarziere conform actelor normative in vigoare. Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
 
Plata taxei de telefonie mobila se poate efectua la ghiseele institutiei, la oficiile postale din localitate, la ghiseele bancii Garanti sau pe Internet prin intermediul cardului bancar accesand site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea „Plata electronica”