Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

1 iulie 2009 – termen scadent pentru declararea si plata taxei pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice pentru Mamaia si Sat Vacanta


 

In atentia persoanelor fizice autorizate, asociatiilor familiale si persoanelor juridice din Mamaia si Sat Vacanta
 
Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta persoanelor fizice autorizate, asociatiilor familiale si persoanelor juridice din Mamaia si Sat Vacanta ca, miercuri, 1 iulie 2009, este ultima zi pentru depunerea declaratiei anuale in vederea stabilirii taxei pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice. 
 
Sunt exceptate de la obligatia depunerii declaratiei, contribuabilii care au in administrare complexe hoteliere, acestia datorand taxa numai pentru suprafetele destinate activitatilor de alimentatie publica si spatiilor comerciale.
 
Termenul scadent pentru plata taxei este 01.07.2009. Dupa aceasta data se vor aplica majorari in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.
 
Reamintim persoanelor interesate, faptul ca, la declaratia de impunere vor anexa copii ale urmatoarelor acte:
 
  •  certificat de inregistrare la Camera de Comert;
  •  actul de proprietate sau detinere (concesie, asociere, inchiriere);
  •  schita activului vizata de o persoana autorizata.
 
De asemenea, aducem la cunostinta persoanelor fizice autorizate, asociatiilor familialesi persoanelor juridice care in anul 2008, au depus intreaga documentatie la Serviciul Persoane Juridice pentru stabilirea taxei privind cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice si care nu au efectuat modificari de natura sa conduca la schimbarea cuantumului taxei ca, pana la data de 1 iulie 2009, vor completa si depune numai declaratia anuala de impunere insotita de certificatul de inregistrare la Camera de Comert.
 
Pentru a evita aglomeratia de la ghisee, contribuabilii pot trimite declaratiile sus mentionate si documentele doveditoare prin posta la adresa: S.P.I.T.-V.B.L. Constanta – Serviciul Persoane Juridice, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, localitatea Constanta, judetul Constanta, pana la data de 01.07.2009, inclusiv, data postei.
 
Formularul tip privind declaratia de impunere se gaseste pe site-ul institutiei, respectiv:    www.spit-ct.ro si la sediul Serviciului Persoane Juridice din str. Nicolae Grindeanu nr.66.
 
Mentionam ca, depasirea termenului limita pentru depunerea declaratiei de impunere, precum si completarea formularelor cu informatii eronate se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale si de la 800 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice, cu posibilitatea achitarii a jumatate din minim, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
 
Programul cu publicul al Serviciului Persoane Juridice este urmatorul:
  • luni, marti, miercuri, vineri, orele 08.30 – 16.30;
  • joi, orele 08.30 – 18.30.