Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Amenzi pentru nedeclararea modernizarilor efectuate de chiriasi


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (S.P.I.T.) Constanta a finalizat campania de verificare pe teren a agentilor economici care au inchiriate cladirile unor societati bancare.
 
In cadrul campaniei, inspectorii fiscali au urmarit respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste obligatia declararii in termen de 30 zile a lucrarilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere a unei cladiri existente precum si achitarea corecta a impozitului datorat.
 
Inspectorii fiscali au verificat 51 de operatori economici si au constatat ca 43 dintre acestia nu respectau prevederile legale in vigoare in ceea ce priveste declararea si achitarea impozitelor aferente modernizarilor efectuate de chiriasi.
 
Pentru nerespectarea prevederilor legale in vigoare 30 operatori economici au fost sanctionati contraventional cu amenzi in valoare totala de 37.355 lei si au fost impusi in evidentele fiscale cu debite suplimentare in cuantum de aproximativ 2.100.000 lei, din care 1.900.310 lei reprezentand impozit pe cladiri.
 
Amintim ca, in conformitate cu prevederile art. 253 alin. (3^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, „in cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective”.