Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

1 iulie 2009 – termen scadent pentru declararea si plata taxei de liniste si siguranta pentru Mamaia si Sat Vacanta


 

In atentia persoanelor fizice autorizate, asociatiilor familiale si persoanelor juridice din Mamaia si Sat Vacanta
 
Miercuri, 1 iulie 2009, este ultima zi in care persoanele fizice autorizate, asociatiile familiale si persoanele juridice din Mamaia si Sat Vacanta pot depune, in termenul legal, declaratiile anuale in vederea stabilirii taxei pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice.
 
Termenul scadent pentru plata taxei este miercuri, 1 iulie 2009. Dupa aceasta data se vor calcula majorari in cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.
 
In conformitate cu prevederile HCLM nr. 228/2008 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2009, contribuabilii care au in administrare complexe hoteliere datoreaza taxa numai pentru suprafetele destinate activitatilor de alimentatie publica si spatiilor comerciale.
 
Reamintim persoanelor fizice autorizate, asociatiilor familiale si persoanelor juridice din Mamaia si Sat Vacanta, faptul ca, la declaratia de impunere vor anexa copii ale urmatoarelor acte:
 
  •  certificat de inregistrare la Camera de Comert;
  •  actul de proprietate sau detinere (concesie, asociere, inchiriere);
  •  schita activului vizata de o persoana autorizata.
 
De asemenea, aducem la cunostinta contribuabililor care, in anul 2008, au depus, la Serviciul Persoane Juridice din strada Nicolae Grindeanu nr. 66, intreaga documentatie pentru stabilirea taxei privind cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice si care nu au efectuat modificari de natura sa conduca la schimbarea cuantumului taxei ca, in acest an, vor completa si depune, pana la implinirea termenului scadent, numai declaratia anuala de impunere insotita de certificatul de inregistrare la Camera de Comert.
 
Pentru a evita aglomeratia de la ghisee, contribuabilii pot trimite declaratiile sus mentionate si documentele doveditoare prin posta la adresa: S.P.I.T.-V.B.L. Constanta – Serviciul Persoane Juridice, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, localitatea Constanta, judetul Constanta, pana la data de 01.07.2009, inclusiv, data postei.
 
Formularul tip privind declaratia de impunere se gaseste pe site-ul institutiei, respectiv:    www.spit-ct.ro si la sediul Serviciului Persoane Juridice din str. Nicolae Grindeanu nr.66.
 
Mentionam ca, depasirea termenului scadent pentru depunerea declaratiei anuale de impunere, precum si completarea formularelor cu informatii eronate se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 500 lei pentru persoanele fizice autorizate si asociatiile familiale si de la 800 lei la 2000 lei pentru persoanele juridice, cu posibilitatea achitarii a jumatate din minim, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002.
 
Programul cu publicul al Serviciului Persoane Juridice este urmatorul:
  • luni, marti, miercuri, vineri, orele 08.30 – 16.30;
  • joi, orele 08.30 – 18.30.