Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Plata impozitelor si taxelor locale fara deplasarea la ghiseele SPIT


 Pentru a evita aglomerările de la ghişeele agenţiilor fiscale, Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa recomandă contribuabililor care doresc să-şi achite datoriile către bugetul local şi nu au de clarificat probleme legate de cunantumul taxei de habitat sau de efectuat alte modificări, să aleagă alte modalităţi de plată, fără a se mai deplasa la sediile instituţiei.

 

În acest sens, contribuabilii se pot adresa oficiilor poştale din localitate, agenţiilor Garanti Bank, staţiilor OMV din municipiu, sau să utilizeze următoarele modalităţi de plată:

         prin intermediul cardului bancar, pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea „Servicii online/ Plata online a impozitelor“ sau link-ul https://etax.spit-ct.ro unde se vor autentifica cu nume utilizator şi parolă emise de către SPIT în urma unei cereri depuse online;

         prin sistemul Internet Banking. Pentru acest sistem de plată contribuabilii trebuie să aibă deschis un cont de Internet Banking;

         prin ordin de plată (O.P.) Se poate efectua prin banca unde contribuabilul are cont deschis;

         prin mandat poştal. Se poate efectua de la orice oficiu poştal din ţară.

Datele de identificare ale contului de Trezorerie precum şi codul IBAN, pentru plata cu O.P. sau prin mandat poştal se găsesc pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro

Precizăm că atât la oficiile poştale cât şi la agenţiile Garanti Bank sau la staţiile OMV, plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua în baza actului de identitate, nefiind necesar a se prezenta înştiinţarea de plată.

Pentru plata integrală şi cu anticipaţie a impozitelor şi taxelor locale, până la expirarea primului termen scadent, respectiv până la data de 31 martie 2013, persoanele fizice beneficiază de o bonificaţie de 10% din impozitul pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport.

Plata peste termenele scadente atrage după sine calcularea majorărilor de întârziere în cuantum de 2% pe lună sau fracţie de lună.