Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

31 martie – termen scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente primului semestru


 Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa aduce la cunoştinţa contribuabililor că termenul scadent pentru plata impozitelor şi taxelor locale aferente primului semestru este 31 martie 2013. După această dată vor fi calculate majorări de întârziere de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracţiune de lună.

 

Pentru plata integrală a tuturor obligaţiilor către bugetul local până la data de 31 martie, persoanele fizice beneficiază de o bonificaţie de 10%, iar persoanele juridice de o bonificaţie de 5% la impozitul pe clădiri, teren şi mijloacele de transport.

 

Precizăm că,  impozitele şi taxele locale se pot achita şi în două rate semestriale egale, până la 31 martie, respectiv 30 septembrie, în acest caz însă contribuabilii nu mai beneficiază de bonificaţie.

 

Sumele de până la 50 lei inclusiv se plătesc integral până la primul termen de plată, 31 martie 2013. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri/terenuri/mijloace de transport etc, suma de 50 lei se referă la impozitul cumulat.

 

Amintim că obligaţiile datorate bugetului local Constanţa, pentru anul 2013 şi/sau anii anteriori, se pot achita la ghişeele unice ale instituţiei, la oficiile poştale, la staţiile OMV şi agenţiile Garanti Bank din Municipiul Constanţa sau prin intermediul cardului bancar pe siteul instituţiei www.spit-ct.ro, prin sistemul Internet Banking, prin ordin de plată şi mandat poştal.