Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Impozit cladiri persoane juridice


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aminteste contribuabililor, persoane juridice care detin in proprietate cladiri situate pe raza municipiului Constanta, si care sunt utilizate, in baza unor contracte de inchiriere, locatiune etc, de terte persoane ca, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere efectuate de catre chiriasi au obligatia depunerii unei noi declaratii fiscale.
 
Conform prevederilor Codului Fiscal, in cazul cladirilor dobandite in ultimii 3 ani, precum si pe parcursul anului 2013, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea cotei de 1,5% asupra valorii de intrare in patrimoniu.
 
In cazul in care o cladire nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, 2013, sau ultima reevaluare a fost realizata in perioada 01.01.2008-31.12.2009, cota impozitului pe cladiri este de 20%. Daca ultima reevaluare a fost realizata inainte de 01.01.2008, atunci cota impozitului este de 40%.
 
Cota de impozit se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanei juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare.
 
Precizam ca, modelul declaratiei ce trebuie depusa se regaseste pe site-ul institutiei, www.spit-ct.ro.