Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

1 aprilie 2013, ultima zi pentru plata impozitelor cu bonificatie


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta informeaza contribuabilii ca termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente primului semestru se implineste la data de 31 martie 2013.
 
Avand in vedere faptul ca, ultima zi de plata se sfarseste intr-o zi nelucratoare cand serviciul este suspendat, termenul scadent se prelungeste pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare. In consecinta, termenul scadent aferent primului semestru va fi prelungit pana la data de 1 aprilie a.c..
 
Contribuabilii care achita integral obligatiile datorate bugetului local pentru intreg anul 2013, pana la data 1 aprilie a.c. inclusiv, beneficiaza de bonificatia de 10% acordata persoanelor fizice si de 5% acordata persoanelor juridice, la impozitul pe cladiri, teren si mijloacele de transport.
 
Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
 
Platile se pot efectua la toate ghiseele unice ale institutiei, la oficiile postale din localitate, la agentiile Garanti Bank si statiile OMV din municipiu. De asemenea, sumele de plata de pana in 50 de lei, aferente fiecarui tip de impozit/taxa se platesc integral pana la primul termen scadent.
 
Amintim ca, in perioada 19 martie – 1 aprilie, inclusiv, SPIT a prelungit programul de lucru cu publicul pana la orele 18:30.