Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Modificarea si completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013


 In conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Constanta si Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local au publicat pe site-urile proprii proiectul de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr. 330/2012 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2013, afisare care s-a adus la cunostinta publica prin anuntul publicat in data de 20.03.2013 intr-un cotidian local potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

La solicitarea Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Trurismului Litoral-Delta Dunarii si a Asociatiei Patronale Mamaia, a fost propusa instituirea unei taxe pentru promovarea turismului in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta precum si reanalizarea taxelor speciale instituite in conformitate cu dispozitiile art. 282 din Legea nr. 571/2003, respectiv taxa pentru irigatii spatii verzi in Statiunea Mamaia si taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice in Constanta, Mamaia si Sat Vacanta.

Taxa de promovare a turismului in Statiunea Mamaia si Sat Vacanta este instituita din ratiuni de promovare a statiunii Mamaia, ca destinatie turistica la nivel national si international si de crestere a gradului de expunere a Satului de Vacanta in randul obiectivelor turistice, fiind utilizata pentru finantarea activitatilor de promovare si punere in valoare a patrimoniului turistic.

Taxa este stabilita diferentiat, in functie de destinatia spatiului si se incaseaza de la persoanele fizice si operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice, care isi desfasoara activitatea in statiunea Mamaia si Sat Vacanta, dupa cum urmeaza:

 

Nr. Crt

DESTINATIE

TAXA

Lei/an

1

Cazare turistica

hoteluri, hoteluri – apartament si complexuri hoteliere

4000

moteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, pensiuni turistice si pensiuni agroturistice si altele asemanatoare

3000

2

Agrement: cluburi, cazinouri, sali polivalente, instalatii si dotari specifice agrementului turistic

4000

3

Alimentatie publica: unitati de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare, unitati de alimentatie publica situate in statiuni turistice, precum si cele administrate de societati comerciale de turism,

3500

4

Alimentatie publica: restaurante, baruri, unitati de fast food, cofetarii, patiserii si care sunt atestate conform legii- zona 1*

2500

5

Alimentatie publica: restaurante, baruri, unitati de fast food, cofetarii, patiserii si care sunt atestate conform legii- zona 2*

3500

6

Alimentatie publica: restaurante, baruri, unitati de fast food, cofetarii, patiserii si care sunt atestate conform legii- zona 3*

2000

7

Farmacie, sala de jocuri, atelier foto, spalatorie auto

2000

8

Transport: autocare, microbuze,trenulete etc., ambarcatiuni cu scop turistic, telegondole

1000

9

Comert ambulant, comert cu amanuntul si orice activitate economica, alta decat cele prevazute la pct. 1-5 – zona 1*

700

10

Comert ambulant, comert cu amanuntul si orice activitate economica, alta decat cele prevazute la pct. 1-5 – zona 2*

1000

11

Comert ambulant, comert cu amanuntul si orice activitate economica, alta decat cele prevazute la pct. 1-5 – zona 3*

400

12

Locuinta

100

Termenul de declarare respectiv plata al taxei este data obtinerii/vizarii autorizatiei de functionare/avizului program functionare sau a autorizatiei pentru ocuparea temporara a domeniului public, dar nu mai tarziu de data de 01.07.2013, inclusiv. 

Din sumele incasate cu titlu de taxa pentru promovarea turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta, un procent de 80% se va vira catre Asociatia pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului Litoral-Delta Dunarii in vederea finantarii activitatilor destinate exclusiv promovarii Statiunii Mamaia, pe care aceasta asociatie le desfasoara, restul ramanand la bugetul local pentru finantarea activitatilor de promovare si punere in valoare a patrimoniului turistic.