Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Dosare de urmarire pentru neplata la termen a impozitelor si taxelor locale


Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca pentru persoanele fizice si juridice care nu au achitat obligatiile fiscale aferente primului semestru la termenul scadent, 1 aprilie, vor fi deschise dosare de urmarire si executare silita.Amintim ca pentru sumele neachitate la primul termen scadent se aplica majorari de intarziere de 2 % pentru fiecare luna sau fractiune luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.Dupa calculul majorarilor de intarziere, se emit somatii si se aplica masurile de recuperare a debitelor. Procedura de urmarire si executare silita incepe in momentul comunicarii somatiei si inceteaza odata cu achitarea sumei datorate. Plata se va efectua in termen de 15 zile de la comunicarea somatiei. In situatia in care debitul mentionat in somatie nu este achitat in acest termen, procedura de urmarire si executare silita va fi continuata prin aplicarea urmatoarelor masuri: infiintarea popririi asupra veniturilor si disponibilitatilor banesti si aplicarea sechestrului asupra bunurilor apartinand debitorului. Mentionam ca plata sumelor din dosarele de urmarire si executare silita se poate efectua la toate ghiseele institutiei, la statiile OMV prin Westaco Express, toate oficiile postale si la agentiile Garanti Bank Municipiul Constanta.