Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxa de habitat poate fi achitata lunar


Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta, aduce la cunostinta persoanelor fizice ca in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Constanta din data de 17.06.2013, a fost aprobat proiectul de modificare a regimului de plata a taxei de habitat.
 
Astfel, incepand cu 01 iulie 2013 taxa de habitat poate fi achitata esalonat, in fiecare luna, fara a se percepe majorari de intarziere.
 
Precizam ca incepand cu anul 2014, beneficiaza de bonificatia de 10% contribuabilii care platesc integral taxa de habitat, pana la data de 31 martie inclusiv.
 
Persoanele care doresc sa achite taxa de habitat semestrial, o pot face respectand noile termene scadente, respectiv 30 iunie si 31 decembrie. Dupa aceste termene scadente se vor percepe majorari de intarziere in valoare de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.