Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Actele necesare declararii bunurilor impozabile, postate pe site-ul www.spit-ct.ro


 Pentru reducerea timpului destinat declararii bunurilor impozabile, Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta a postat pe site-ul institutiei, www.spit-ct.ro, sectiunea „Formulare“, lista documentelor care, potrivit Legii nr. 571/2003, vor fi atasate declaratiilor fiscale de impunere. Aceste informatii pot fi solicitate de contribuabilii care nu au posibilitatea accesarii Internetului atat telefonic cat si la ghiseele agentiilor fiscale.

 

Numerele de telefon ale agentiilor fiscale sunt urmatoarele:

 

Agentia fiscala nr. 1 – str. Badea Cartan nr. 3 – 0241/488553

Agentia fiscala nr. 2 – str. Nicolae Grindeanu nr. 66 – 0241/488530

Agentia fiscala nr. 3 – str. Atelierelor nr. 6 – 0241/488540

Agentia fiscala nr. 4 – str. Badea Cartan nr. 3 – 0241/488554

Agentia fiscala nr. 5 – str. Dumbraveni nr. 1 (cartier Palazu Mare) – 0241/488578

 

In conformitate cu prevederile Codului Fiscal, dobandirea, instrainarea bunurilor supuse impozitarii, schimbarea domiciliului si/sau schimbarea numelui si prenumelui proprietarului precum si intervenirea oricaror modificari de natura sa conduca la recalcularea impozitului pe cladiri, teren sau mijloacele de transport vor fi anuntate in termenul legal de 30 zile la agentiile fiscale la care sunt arondate proprietatile.

 

Spre exemplu, la schimbarea domiciliului, proprietarul are obligatia legala, prevazuta de Legea nr. 571/2003, de a-si transfera, in termen de 30 zile, mijloacele de transport la noua adresa. De asemenea, contribuabilii cu mai multe imobile au obligatia ca in termen de 30 zile de la dobandirea sau vanzarea unei cladiri, sa depuna la agentia fiscala atat o declaratie de impunere sau scoatere din evidentele fiscale, dar si o declaratie speciala rectificativa pentru recalcularea corecta a majorarii impozitului pentru restul constructiilor detinute in proprietate.

 

Obligatiile contribuabililor la bugetul local pot fi consultate pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea „Informatii legislative“.