Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Termen scadent pentru plata impozitului pe spectacole


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta informeaza contribuabilii ca persoanele fizice sau juridice care organizeaza manifestari artistice, competitii sportive sau orice alta activitate distractiva, cu caracter permanent sau ocazional, datoreaza impozit pe spectacole.

 

Acest tip de impozit se plateste lunar, pana la data de 15, inclusiv, a lunii urmatoare celei in care se organizeaza spectacolul, organizatorii avand obligatia ca pana la aceeasi data sa depuna si formularul privind „Declaratie/decont de impunere privind activitatile artistice si distractive de videoteca/discoteca“ sau „Decont lunar pentru stabilirea impozitului pe spectacole“, la care se vor anexa, cartea de identitate a delegatului/imputernicitului in original si copie si delegatia/imputernicirea in original si copie.

 

Impozitul pe spectacole se calculeaza prin aplicarea cotei de impozit la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare sau a abonamentelor, iar pentru activitatile artistice si distractive care au loc intr-o videoteca sau discoteca, in functie de suprafata incintei in care se desfasoara activitatea. Acest impozit nu se aplica spectacolelor organizate in scopuri umanitare.

 

Depunerea peste termen, nedepunerea declaratiilor, precum si incalcarea normelor tehnice privind tiparirea, inregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, dupa caz, a abonamentelor si a biletelor de intrare la spectacole se sanctioneaza cu amenda contraventionala.