Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Declararea dobandirii unei cladiri


 Serviciul Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa informează contribuabilii că pentru declararea dobândirii unei clădiri sunt necesare următoarele documente:

 

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Formularul tipizat Declaraţie pentru stabilirea impozitului pe clădiri PF";

2. Actul de dobândire a imobilului – copie/original;

3. Planurile/schiţele cadastrale – copie/original;

4. Cărţile de identitate/ Buletinele de identitate ale proprietarilor – original şi copie;

5. Delegaţia/ împuternicirea şi cartea/buletinul de identitate a delegatului/ împuternicitului, după caz;

6. Formularul tipizat „Declaraţie specială de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri majorat, în cazul persoanelor fizice deţinătoare a mai multor clădiri – PF".

1. Formularul tipizat „Declaraţie fiscală -decizie de impunere pentru stabilirea impozitului – taxei pe clădiri – PJ“

2. Certificatul de înmatriculare al societăţii – original şi copie;

3. Actul de dobândire a imobilului – original şi copie;

4. Planuri/schiţe cadastrale – copie;

5. Balanţa aferentă lunii în care se dobândeşte imobilul;

6. Buletinul/ cartea de identitate a delegatului/ împuternicitului – original şi copie;

7. Delegaţie/ împuternicire – original şi copie.

 

 

Declaraţiile pot fi descărcate şi de pe site-ul instituţiei www.spit-ct.ro, secţiunea „Persoane fizice/ juridice” – “Documente declarare” – “Impozitul/taxa pe clădiri”.

 

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, termenul legal pentru depunerea la ghişeele agenţiilor fiscale a declaraţiilor privind declararea dobândirii unei clădiri este de 30 de zile de la data dobândirii.

 

Precizăm că, în cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaraţiilor  se sancţionează cu amendă de la 70 la 279 lei, iar pentru nedepunerea declaraţiilor de la 279 la 696 lei. În  cazul persoanelor juridice, depunerea peste termen a declaraţiilor se sancţionează cu amendă de la 280 la 1116 lei, iar pentru nedepunerea declaraţiilor de la 1116 la 2784 lei.