Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Dobandirea/instrainarea bunurilor supuse impozitarii se declara in 30 de zile


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta informeaza contribuabilii ca, in termen de 30 de zile de la dobandirea sau de la instrainarea unei cladiri, a unui teren sau a unui mijloc de transport, au obligatia sa se prezinte la ghiseele unice ale institutiei pentru a depune o declaratie in vederea luarii/scoaterii in/din evidentele fiscale.

 
Mentionam ca declararea bunului dobandit de catre noul proprietar nu atrage dupa sine scoaterea din evidentele fiscale ale bunului instrainat de la contribuabilul-vanzator, acesta, la randul lui avand obligatia legala de a se prezenta la ghiseele unice ale SPIT in vederea depunerii unei declaratii fiscale cu privire la cladirea, terenul sau mijlocul de transport instrainat.
 
Nedepunerea sau depunerea peste termen a declaratiei fiscale privind declararea respectiv instrainarea bunurilor supuse impozitarii se sanctioneaza cu amenda in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal.
 
Precizam ca documentele necesare declararii se gasesc si pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea “Persoane Fizice/ Juridice” – “Documente declarare”.