Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Taxa de habitat poate fi achitata lunar


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta reaminteste contribuabililor ca taxa de habitat poate fi achitata lunar, pana la data de 31 decembrie, inclusiv.
 
Dupa termenul scadent sus-mentionat, se vor percepe majorari de intarziere in valoare de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent sus-mentionat si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
 
Precizam ca incepand cu anul 2014, contribuabilii care platesc integral taxa de habitat, pana la data de 31 martie, inclusiv, beneficiaza de bonificatie de 10%.