Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Declararea construirii/ extinderii/ imbunatatirii unei cladiri


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta informeaza contribuabilii ca pentru declararea construirii/ extinderii/ imbunatatirii unei cladiri sunt necesare urmatoarele documente:

 

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Formularul tipizat „Declaratie pentru stabilirea impozitului pe cladiri PF",

2. Autorizatia de construire – original si copie,

3. Procesul verbal de receptie a lucrarilor – original si copie,

4. Memoriul justificativ – original si copie,

5. Planurile/ schitele – original si copie,

6. Nota privind regularizarea taxei la autorizatia de construire emisa de Primaria Municipiului Constanta – original si copie,

7. Cartile de identitate/ Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie,

8. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz,

9. Formularul tipizat „Declaratie speciala de impunere privind stabilirea impozitului pe cladiri majorat, in cazul persoanelor fizice detinatoare a mai multor cladiri – PF".

1. Formularul tipizat „Declaratie fiscala-decizie de impunere pentru stabilirea impozitului- taxei pe cladiri – PJ“,

2. Autorizatia de construire – original si copie,

3. Procesul – verbal de receptie finala/de finalizare a lucrarilor – original si copie,

4. Nota privind regularizarea taxei la autorizatia de construire emisa de Primaria Municipiului Constanta – original si copie,

5. Memoriu justificativ – original si copie,

6. Planuri/schite cadastrale – copie,

6. Balanta de verificare a societatii, aferenta lunii in care a intervenit modificarea sau modernizarea cladirii,

7. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie, delegatie/ imputernicire – original si copie.

 

Declaratiile pot fi descarcate si de pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea persoane fizice/ juridice – “Documente declarare” – “Impozitul/ taxa pe cladiri”.

Potrivit prevederilor Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul legal pentru depunerea la ghiseele agentiilor fiscale a declaratiilor privind construirea/ extinderea/ imbunatatirea unei cladiri este de 30 de zile de la data construirii/ extinderii/ imbunatatirii.

Precizam ca, in cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaratiilor  se sanctioneaza cu amenda de la 70 la 279 lei, iar pentru nedepunerea declaratiilor de la 279 la 696 lei.

In  cazul persoanelor juridice, depunerea peste termen a declaratiilor se sanctioneaza cu amenda de la 280 la 1116 lei, iar pentru nedepunerea declaratiilor de la 1116 la 2784 lei.