Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

30 septembrie, ultima zi pentru plata impozitelor aferente semestrului II


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca termenul scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente semestrului al II-lea este 30 septembrie 2013.
 
Pentru a evita plata majorarilor de intarziere, SPIT recomanda contribuabililor sa achite la termen impozitele si/sau taxele datorate pentru: cladiri, teren, mijloace de transport, garaje, telefonie mobila si pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice in Constanta.
 
Nivelul majorarii de intarziere este de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate in termen, calculat pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.
 
Amintim ca obligatiile datorate bugetului local Constanta, pentru anul 2013 si/sau anii anteriori, se pot achita la ghiseele unice ale institutiei, la oficiile postale, la statiile OMV si agentiile Garanti Bank din Municipiul Constanta sau prin intermediul cardului bancar pe siteul institutiei www.spit-ct.ro, prin sistemul Internet Banking, prin ordin de plata si mandat postal.
 
Amintim ca, in perioada 24 septembrie – 30 septembrie, inclusiv, SPIT a prelungit programul de lucru cu publicul pana la orele 18:30.