Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Campanie de verificare a taxei de liniste


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Locale (SPIT) Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca a fost demarata o campanie de verificare a taxei pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice.
 
Astfel, operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale si persoanele juridice care desfasoara activitati economice pe raza Municipiului Constanta, in statiunea Mamaia si Sat Vacanta au primit instiintari cu privire la obligativitatea prezentarii la sediul SPIT din str. Sulmona nr. 22 in vederea clarificarii situatiei fiscale.
 
Pentru impunerea la plata taxei pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice, contribuabilii sunt rugati sa prezinte urmatoarele documente:
      “Declaratia privind privind taxa pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in       
     derularea activitatilor economice”
      actele cu privire la deschiderea punctelor de lucru, respectiv: hotararile A.G.A, incheierile de rezolutie, certificatele de inregistrare mentiuni;
      actele de detinere a spatiilor aferente sediului social si a punctelor de lucru, precum si schitele activelor vizate de o persoana autorizata;
      certificatul constantor emis de Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte activitatea care se desfasoara la punctele de lucru;
      copie dupa Certificatul de Inregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului;
      B.I./C.I. reprezentant legal;
      stampila.
 
Toate aceste documente se stampileaza si toate copiile se vizeaza ”conform cu originalul”.
 
Contribuabilii au obligatia depunerii declaratiilor in termen de 30 de zile de la infiintarea sau de la intervenirea oricaror modificari ce conduc la recalcularea taxei datorate.
 
Constituie contraventii: depunerea peste termen sau nedepunerea declaratiilor, depunerea cu informatii eronate si nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.
 
Aceste contraventii se sanctioneaza cu amenda de la 279 lei la 696 lei, in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, si cu amenda de la 1.116 lei la 2.500 lei in cazul persoanelor juridice.
 
De asemenea, precizam ca, in caz de neprezentare la ghiseele institutiei, se va proceda la impunerea din oficiu si intocmirea procesului verbal de constatare a contraventiei.