Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014


 In conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Constanta si Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local aduc la cunostinta publica:

Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014.

Proiectul de hotarare poate fi consultat:

– la sediul Primariei Municipiului Constanta situat pe bd. Tomis nr. 51 si pe site-ul acesteia www.primaria-constanta.ro;

– la sediile Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local situate pe str. Sulmona nr. 22, str. Atelierelor nr. 6, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cartan nr. 3, Bd. Alexandru Lapusneanu nr. 116C si str. Dumbraveni nr. 1, precum si pe site-ul acestuia www.spit-ct.ro;

Proiectul de hotarare se poate obtine in copie, pe baza de cerere depusa la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local situat in Constanta, str. Sulmona nr. 22.

In temeiul prevederile art. 6 alin. (4) din Legea 52/2003 pana la data de 22.11.2013 se pot trimite in scris, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotarare supus dezbaterii publice.

Propunerile, sugestiile sau opiniile vor fi transmise in scris, prin posta, la sediul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta, prin fax la numarul 0241/488571, sau prin e-mail la adresa bj@spit-ct.ro

Informatii suplimentare pot fi obtinute la numerele de telefon 0241/488561, persoane de contact Florin Lazaroaia si Anca Luiza Mitea.

Materialele transmise vor purta mentiunea: „Recomandare la proiectul privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2014”. Data publicarii:06.11.2013.