Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

SPIT a expediat somatiile de plata


 În vederea recuperării sumelor datorate bugetului local, aferente semestrului II din aferent anului 2013, Serviciul Public de Impozite şi Taxe Constanţa (SPIT) a demarat procedura de urmărire şi executare silită prin expedierea celor 48777 de somaţii de plată, din care 44213, reprezentând 91% din total, pentru persoanele fizice şi 4564, reprezentând 9% din total, pentru persoanele juridice.

 

Din totalul somaţiilor emise, 40031 reprezentând 82% din total, cuprind debite cumulate din impozite, taxe şi/sau amenzi, iar diferenţa de 8746, reprezentând 18% din total, doar debite datorate din amenzi.

 

Marii datornici din categoria persoanelor fizice sunt cei care nu au bunuri supuse impozitării şi care au debite cumulate din amenzi. O singură persoană avea la data de 11.01.2014 un debit de 227825 lei, reprezentând amenzi neachitate.

 

Din totalul de 332291 contribuabili înregistraţi în anul 2013 în evidenţele fiscale ale SPIT, din care 304141 persoane fizice şi 28150 persoane juridice, proporţia rău platnicilor este 16% din care 14,5% persoane fizice şi 1,5% persoane juridice.

 

SPIT aminteşte că termenul scadent pentru plata obligaţiilor datorate bugetului local, aferente semestrului II din anul 2013, a expirat la data de 30 septembrie 2013.

 

Emiterea şi expedierea somaţiei de plată este prima măsură de urmărire şi executare silită. Dacă în termen de 15 zile de la primirea acesteia contribuabilul nu achită debitul datorat, procedura este continuată prin înfiinţarea popririlor pe venituri, asupra disponibilităţilor băneşti sau prin sechestrarea bunurilor aparţinând debitorului.

 

SPIT informează contribuabilii care au achitat debitele din dosarele de urmărire şi executare silită înainte de comunicarea somaţiilor de plată, că după primirea acestora nu mai este necesar să se prezinte la ghişeele instituţiei. Recomandarea se adresează persoanelor care au efectuat plăţi după data de 15.02.2014 şi care se află în posesia unei chitanţe pentru suma înscrisă în somaţia primită.