Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

SPIT verifica societatile care au contract de inchiriere cu farmaciile


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta (SPIT) a demarat, incepand cu luna mai 2014, o campanie de verificare pe teren a agentilor economici care au contract de inchiriere cu farmaciile.

 

In cadrul campaniei, inspectorii fiscali verifica respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste obligatia declararii in termen de 30 zile a lucrarilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere a unei cladiri existente precum si achitarea corecta a impozitului datorat.

 

Pentru nerespectarea prevederilor legale in vigoare, inspectorii fiscali vor aplica sanctiuni contraventionale, vor recalcula si impune retroactiv impozitul pe cladiri cu majorarile aferente.

 

Constituie contraventie urmatoarele fapte:

a) depunerea peste termen a declaratiilor de impunere, se sanctioneaza cu amenda de la 280 lei la 1.116 lei;

b) nedepunerea declaratiilor de impunere, nerespectarea prevederilor referitoare la instrainarea, inregistrarea/radierea cladirilor, precum si la comunicarea actelor translative ale dreptului de proprietate si refuzul de a furniza informatii sau documente in vederea clarificarii si stabilirii reale a situuatiei fiscale a contribuabililor, precum si depasirea termenului de 15 zile lucratoare de la data solicitarii acestora, se sanctioneaza cu  cu amenda de la 1.116 lei la 2.784 lei.

 

Amintim ca, in conditiile in care lucrarile sunt efectuate de catre locatar, din punct de vedere fiscal, locatarul are obligatia de a comunica proprietarului valoarea lucrarilor executate, pentru respectarea termenului de depunere a declaratiei fiscale.

 

Formularul privind "Declaratia fiscala/Decizia de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri" poate fi descarcat de pe site-ul www.spit-ct.ro, sectiunea “Persoane juridice” – “Documente declarare”.