Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

1 iunie 2014, ultima zi pentru plata taxei de promovare a turismului


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta informeaza contribuabilii din Statiunea Mamaia si Sat Vacanta ca 1 iunie 2014 este ultima zi pentru declararea, respectiv plata taxei pentru promovarea turismului.
 
Operatorii economici care incep desfasurarea activitatilor economice sau cei care care obtin/vizeaza autorizatia de functionare/avizul program functionare, respectiv autorizatia pentru ocuparea temporara a domeniului public dupa aceasta data au obligatia sa depuna o declaratie in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii/obtinerii documentelor de autorizare. In cazul imobilelor dobandite dupa implinirea termenului scadent, declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data dobandirii.
 
Mentionam ca neachitarea taxei la termenul scadent atrage dupa sine majorari de intarziere in cuantum de 2% pentru fiecare luna sau fractie de luna.
 
Constituie contraventii depunerea peste termen a declaratiilor, nedepunerea declaratiilor, depunerea declaratiilor cu informatii eronate, nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.
 
Conform prevederilor legale in vigoare, contraventiile prevazute mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 279 lei la 696 lei, in cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale si cu amenda de la 1.116 lei la 2.500 lei, in cazul persoanelor juridice.
 
Precizam ca taxa se poate achita numerar la ghiseele agentiilor fiscale ale SPIT Constanta sau prin virament bancar in contul RO46TREZ23121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, beneficiar Primaria Municipiului Constanta, cod fiscal 4785631.