Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

30 iunie, scadenta pentru plata taxei de habitat


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta reaminteste constantenilor ca se apropie primul termen scadent pentru plata taxei de habitat, respectiv, 30 iunie 2014.
 
Dupa aceasta data, se vor percepe majorari de intarziere in valoare de 2% din cuantumul obligatiilor fiscale principale neachitate la termen, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului scadent sus-mentionat si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
 
Precizam ca suma aferenta celui de-al doilea semestru poate fi achitata si in rate lunare pana pe data de 31 decembrie, inclusiv.