Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

SPIT verifica incasarile din popririle pe salarii


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta desfasoara o ampla campanie de verificare a modului in care angajatorii retin si vireaza catre bugetul local o treime din salariul net lunar realizat de catre angajatii acestora persoane fizice, care figureaza cu debite la bugetul local.
 
Dupa comunicarea adresei de infiintare a popririi catre angajator, acestuia ii revine obligatia de a retine si vira sume de bani in conturile indicate, incepand cu primul salariu acordat debitorului si pana la achitarea integrala a creantelor.
 
Aceste masuri de executare silita au fost aplicate in conformitate cu prevederile O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si vizeaza contribuabilii care nu au achitat pana la termenul scadent impozitele, taxele si celelalte venituri datorate bugetului local.
 
Precizam ca nerespectarea obligatiilor legale ce revin angajatorilor, atrage raspunderea solidara a acestora pentru debitele angajatilor. De asemenea, fapta constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 1000 si 5000 lei.