Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Campanie de verificare pe teren a taxei de promovare a turismului


 Inspectorii Serviciului Constatare si Control din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local Constanta vor efectua, in luna iunie, controale pe teren cu privire la modul de declarare si achitare a taxei de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta.
 
Persoanele fizice si operatorii economici respectiv, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale si persoane juridice, care detin locuinte sau desfasoara activitate in statiunea Mamaia si Sat Vacanta, aveau obligatia depunerii pana la data de 01.06.2014 a declaratiei de impunere si achitarii taxei datorate.
 
Precizam ca in cazul imobilelor dobandite dupa implinirea termenului scadent, declaratia se depune in termen de 30 de zile de la data dobandirii.
 
Operatorii economici care incep desfasurarea activitatilor economice, sau cei care obtin/vizeaza autorizatia de functionare/avizul program functionare sau autorizatia pentru ocuparea temporara a domeniului public dupa aceasta data, au obligatia sa depuna o declaratie in termen de 30 de zile de la data inceperii activitatii sau a obtinerii documentelor de autorizare.
 
Pentru neplata la termenul scadent a obligatiilor fiscale se datoreaza majorari de intarziere in cuantum de 2% pentru fiecare luna sau fractie de luna.
 
Constituie contraventii: depunerea peste termen a declaratiilor, nedepunerea declaratiilor, depunerea declaratiilor cu informatii eronate, nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei.
Contraventiile prevazute mai sus se sanctioneaza cu amenda de la 279 lei la 696 lei, in cazul persoanelor fizice, persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, si cu amenda de la 1.116 lei la 2.500 lei, in cazul persoanelor juridice.
 
Taxa se poate achita numerar la ghiseele agentiilor fiscale sau prin virament bancar in contul RO46TREZ23121360206XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Constanta, beneficiar Primaria Municipiului Constanta, cod fiscal 4785631.