Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Proiect de hotarare impozite si taxe locale ptr anul 2010


 

In conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Primaria Municipiului Constanta si Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta publica Proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2010.
Proiectul actului normativ insotit de documentatia de baza poate fi consultat incepand cu data de 08.10.2009 pe site-ul Primariei Municipiului Constanta, www.primaria-constanta.ro, precum si pe site-ul Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanta www.spit-ct.ro.
In conformitate cu prevederile art. 6 alin. 4 din Legea nr. 52/2003, asteptam opiniile, propunerile, sau sugestiile privind acest proiect, pana la data de 20.10.2009.
Opiniile, propunerile sau sugestiile vor fi transmise in scris, prin posta, la sediul Serviciului Public de Impozite si Taxe Constanta, prin fax la numarul 0241/488571, sau prin e-mail la adresa bj@spit-ct.ro
Informatii suplimentare pot fi obtinute la numarul de telefon 0241/488561, persoana de contact Ştefania Stanciu.