Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

S-a finalizat campania de verificare a taxei de promovare a turismului


 Inspectorii Serviciului Constatare si Control din cadrul Serviciului Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta au efectuat in luna iunie 2014 controale pe teren cu privire la modul de declarare si achitare a taxei de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta.

 

Din cei 563 contribuabili verficati, un numar de 214 contribuabili au depus declaratii de impunere pentru taxa de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta, iar un numar de 349 contribuabili nu au depus aceste declaratii.

 

Pentru contribuabilii care nu au depus declaratiile aferente taxei de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta se vor lua masurile necesare in vederea impunerii si sanctionarii acestora si se vor emite decizii de impunere, dupa caz.

 

De asemenea, din cei 563 contribuabili verficati, un numar de 283 contribuabili au achitat taxa de promovare a turismului in statiunea Mamaia si Sat Vacanta, iar un numar de 280 nu au achitat aceasta taxa.

 

Avand in vedere faptul ca termenul de plata al taxei a expirat, pentru contribuabilii care nu au achitat taxa se vor lua masurile necesare in vederea recuperarii sumelor datorate prin procedura de executare silita.