Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Declararea demolarii-distrugerii unei cladiri


 Serviciul Public de Impozite si Taxe (SPIT) Constanta informeaza contribuabilii ca pentru declararea demolarii/ distrugerii unei cladiri sunt necesare urmatoarele documente:
 

Persoane fizice

Persoane juridice

1. Formularul tipizat "Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PF”,

2. Autorizatia de demolare – original si copie,

3. Procesul verbal de constatare a demolarii/nota de constatare a demolarii – original si copie,

4. Cartile de identitate/Buletinele de identitate ale proprietarilor – original si copie,

5. Delegatia/imputernicirea si cartea/buletinul de identitate a delegatului/imputernicitului, dupa caz

1. Formularul tipizat "Declaratie pentru scoaterea din evidenta a bunurilor imobile – PJ", 2. Autorizatia de demolare – original si copie,

3. Procesul verbal de constatare a demolarii/nota de constatare a demolarii – original si copie,

3. Balanta aferenta lunii in care se inregistreaza in contabilitate demolarea imobilului,

4. Buletin/ carte identitate a delegatului/ imputernicitului – original si copie, delegatie/ imputernicire – original si copie.

 
Declaratiile pot fi descarcate si de pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea persoane fizice/ persoane juridice – “Documente declarare” – “Impozitul/ taxa pe cladiri”.
 
Potrivit prevederilor Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul legal pentru depunerea la ghiseele agentiilor fiscale a declaratiilor privind demolarea/ distrugerea unei cladiri este de 30 de zile de la data demolarii/ distrugerii.
 
Precizam ca, in cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaratiilor  se sanctioneaza cu amenda de la 70 la 279 lei, iar pentru nedepunerea declaratiilor de la 279 la 696 lei.
In  cazul persoanelor juridice, depunerea peste termen a declaratiilor se sanctioneaza cu amenda de la 280 la 1116 lei, iar pentru nedepunerea declaratiilor de la 1116 la 2784 lei.