Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Instrainarea mijloacelor de transport se declara la SPIT


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta contribuabililor ca vanzatorii au obligativitatea declararii instrainarii bunurilor mobile.
 
Astfel, potrivit prevederilor Legii 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul legal pentru depunerea la ghiseele agentiilor fiscale a declaratiilor privind scoaterea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport instrainate este de 30 de zile de la data incheierii actului de cedare a dreptului de proprietate.
 
La instrainarea unui bun mobil, vanzatorul va completa si depune la ghiseele agentiilor fiscale „Declaratia pentru scoaterea din evidenta fiscala a mijloacelor de transport PF/PJ”. Declaratia va fi insotita de actele care atesta instrainarea bunului.
 
Formularul tipizat poate fi descarcat de pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea persoane fizice/persoane juridice – “Documente declarare” – “Impozitul pe mijloc de transport”.
 
Precizam ca, in cazul persoanelor fizice, depunerea peste termen a declaratiilor  se sanctioneaza cu amenda de la 70 la 279 lei, iar pentru nedepunerea declaratiilor de la 279 la 696 lei.
In  cazul persoanelor juridice, depunerea peste termen a declaratiilor se sanctioneaza cu amenda de la 280 la 1116 lei, iar pentru nedepunerea declaratiilor de la 1116 la 2784 lei.