Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Chiriasii RAEDPP datoreaza taxa pe cladiri si teren


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta aduce la cunostinta persoanele fizice sau juridice, care utilizeaza imobile aflate in proprietatea statului sau a unitatii administrativ teritoriale in baza unui contract de inchiriere, concesiune, administrare sau dare in folosinta, respectiv chiriasii RAEDPP, ca datoreaza taxa pentru cladirea utilizata si terenul aferent acesteia.
 
Prin urmare, in termen de 30 de zile de la data incheierii contractului sau a oricarei modificari intervenite, contribuabilii care fac parte din categoria sus-mentionata au obligatia sa depuna la ghiseele unice ale institutiei declaratia pentru stabilirea taxei pe cladiri si terenul aferent, insotita de documentele justificative.
 
Declaratiile de impunere vor fi depuse si de catre contribuabilii care beneficiaza de reducere sau scutire si pot fi descarcate de pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea „Persoane fizice/juridice” – “Documente declarare”.