Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Obligatia declararii cladirilor executate fara autorizatie de construire


 Persoanele care detin in proprietate cladiri executate fara autorizatie de construire au obligatia legala de a declara cladirile in vederea impunerii si inscrierii acestora in evidentele autoritatilor administratiei publice locale.

Se declara orice constructie care are elementele structurale de baza ale unei cladiri, respectiv pereti si acoperis.

Contribuabilii aflati in aceasta situatie au obligatia de a completa o “DECLARATIE FISCALA pentru stabilirea impozitului pe cladiri” la care vor anexa orice document pe care il detin din care reiese anul executarii constructiei, suprafata, materialul din care este construita, sau procesul-verbal de contraventie pentru constructie executata fara autorizatie.

Declaratia de impunere sau instiintarea de plata nu inlocuiesc certificatul de urbanism sau autorizatia de construire, nu reprezinta titlu de proprietate si nu exonereaza persoana in cauza de aplicarea sanctiunilor legale pentru incalcarea disciplinei in constructii.

Cladirile incepute si nefinalizate in termenul de valabilitate al autorizatiei de construire (pentru care nu exista proces verbal de receptie finala) dar care au elementele constitutive ale unei cladiri respectiv: pereti si acoperis se declara la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale, impunerea facandu-se cu data la care autorizatia de construire a expirat.

 

Precizam ca declaratia si actele necesare declararii se pot gasi pe site-ul institutiei www.spit-ct.ro, sectiunea persoane fizice/persoane juridice – “Documente declarare” si se pot depune la oricare din sediile institutiei.