Sunt
Persoana Fizica
Sunt
P. F.
P. J.
Sunt
Persoana Juridica
Sunt
P. J.
P. F.

Campanie de verificare a taxei de liniste


 Serviciul Public de Impozite si Taxe Constanta informeaza aduce la cunostinta contribuabililor care detin unitati de alimentatie publica in municipiul Constanta ca, incepand cu data de 09.03.2015, inspectorii institutiei vor verifica pe teren a modul de declarare si achitare a taxei pentru cresterea gradului de liniste si siguranta in derularea activitatilor economice in Constanta.
 
Mentionam ca taxa este in cuantum de:
-11 lei, pentru unitatile din activitatea de alimentatie publica  cu suprafata utila mai mica sau egala de 100 mp;
-1.411 lei, pentru unitatile din activitatea de alimentatie publica  cu suprafata utila mai mare de 100 mp.
 
Constituie contraventii depunerea peste termen a declaratiilor, nedepunerea declaratiilor, depunerea declaratiilor cu informatii eronate, nedeclararea in termen de 30 de zile a modificarilor intervenite care conduc la recalcularea taxei si se sanctioneaza cu amenda de la 279 lei la 696 lei, in cazul persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor individuale si intreprinderilor familiale, si cu amenda de la 1.116 lei la 2.500 lei, in cazul persoanelor juridice.
 
Contraventiilor prevazute mai sus li se aplica dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, inclusiv posibilitatea achitarii, pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, a jumatate din minimul amenzii.